Lūgšana

Mūsu Tēvs debesīs!

Svētīts lai topTavs vārds.

Lai nāk Tava valstība.

Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.

Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.

Un piedod mums mūsu parādus, 

kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.

Un neieved mūs kārdināšanā,

bet atpestī mūs no ļauna.

Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.