Projekti

REALIZĒTIE PROJEKTI

2006-2007

Mūra žāvēšanas iekārta MTS System Aizkraukles luterāņu baznīcā
Finansētāji: Millija Plaude, Aizkraukles luterāņu draudze
Izpildītājs : SIA “Termogrāfs” (Gatis Ulmanis), Šveices ražošanas uzņēmums “MTS Sys”.

2007-2009
Sienu apmetuma atjaunošana, mūra gleznojumu atjaunošana, Mūra altārgleznas konservācija-restaurācija Aizkraukles luterāņu baznīcā.
Finansētāji: Latvijas Kultūrkapitāla fonds, Valsts kultūras piminekļu aizsardzības inspekcija, Aizkraukles luterāņu draudze
Izpildītāji: Mūra altārglezna – vecmeistars Staņislavs Astičs, SIA “Mans mansards” Ingrīda Žagata. Sienas – restaurators Māris Līdaka.

2007-2009
Koka detaļu restaurācija Aizkraukles luterāņu baznīcā.
Finansētāji: Aizkraukles novada dome, Latvijas Hiptēku un Zemea banka klubs “Mēs paši”, Aizkraukles luterāņu draudze
Izpildītāji: Kancele, balkons, durvis – restaurators Aivars Veigurs. 4 Logi, 1 durvis – restaurators Jānis Klints, Apmācība – restaurators Māris Līdaka.

         

2009-2012
Novadpētniecības centra izveidošana Aizkraukles luterāņu baznīcā (projekta Nr.09-04-LL20-L413202-000008)
Finansētāji: Lauku atbalsta dienests (ELFLA – LIEDER) Aizkraukles luterāņu draudze
Izpildītāji:
Centrālā apkure (ģeotermālais silumsūknis Lampōssa) – arhitekts Uldis Jansons, būvnieks SIA “111 metri”, Arheoloģiskie pētījumi – Mārtiņš Lūsēns
Siltās grīdas izbūve – interjera arhitekts – Guntars Jansons, būvmeistars Aivars Veigurs, SIA “ACB” un citi.

                        

2009-2012
Atpūtas infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana Natura 2000 teritorijā Daugavas ielejas dabas parks
Projekta Nr.09-04-LL20-L413201-000004
Tūrisma infrastruktūra Aizkraukles pilskalnā un tā teritorijā (celiņu-izveide-atjaunošana 3,4 km, 2 stāvvietas, 10 stendi, 24 stabi ar norādes zīmēm, 19 soli, 19 miskastes, pilsklana kāpnes, 2 tualetes, Ašķeres takas margas, kāpnes un tiltu rekonstrukcija un jaunu izbūve, ugunskura vietas).
Finansētāji: Lauku atbalsta dienests (ELFLA – LIEDER) Aizkraukles luterāņu draudze
Arhitekts: SIA “Aleja D”, Kristīne Drēviņa
Izpildītāji: būvmeistars Aivars Veigurs, Romans Zaikevičs, Dzintra Cepure, Stārastāni SIA “Revert”, SIA “Ikšķiles olis” un citi.

               

2010-2011
Dabas parka ”Daugavas ieleja” kultūras pieminekļu un dabas vērtību infrastruktūras pilnveidošana – arheoloģiskie izrakumi arheoloģiskajā piemieneklī nr.128 13.gs. Aizkraukles senbaznīca. Smalkās šķembas 400mm biezas nosedzes izveide visā senbaznīcas apbūves laukuma platībā – arheoloģisko vērtību saglabāšanai.
Projekta Nr.10-04-LL20-L413202-000006
Finansētāji: Lauku atbalsta dienests (ELFLA – LIEDER) Aizkraukles luterāņu draudze
Izpildītājs: SIA “Archeo”, arheologs Mārtiņš Lūsēns ar kolēģiem un Skrīveru iedzīvotāji

   

2010-2013
Dabas parka ”Daugavas ieleja” kultūras pieminekļu un dabas vērtību infrastruktūras pilnveidošana – informatīvie stendi, skatu torņa atvēršana un maršrutu informācija
Projekta Nr.10-04-LL20-L413201-000001
Finansētāji: Lauku atbalsta dienests (ELFLA – LIEDER) Aizkraukles luterāņu draudze
Izpildītāji:
Tūrisma infrastruktūra visā dabas parka teritorijā -12 stendi (Klidziņa, Aizkraukles baznīca, Aizkraukles Ordeņpils, Aizkraukles Vecā kapsēta, Ceplis, HES), 24 stabi ar norādes zīmēm – vēsturniece Dzintra Cepure, būvmeistars Aivars Veigurs un citi;
Aizkraukles luterāņu baznīcas torņa labiekārtošana – būvmeistars Aivars Veigurs un citi;
Kultūras pieminekļa ceļa zīme – SIA “Vides reklāma” Guna Daugule, Imants Daugulis

 

2011
Senās Aizkraukles reģiona NVO kapacitātes stiprināšana
Projekta Nr.1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/106
Finansētāji: Sabiedrības integrācijas fonds (ESF), Ašķeres biedrība
Semināri, apmācība, prakses – dabas parka “Daugavas ieleja” attīstībā (daba, kultūra, arheoloģija, restaurācija, administrēšana, angļu valoda)
Izpildītāji: Dabas aizsardzības pārvalde, dabas parks “Daugavs loki”, Gaujas Nacionālais parks, Valsts kultūras piminekļ;u inspekcija speciālisti prof. AIja Melluma, novadpētniece Daina Vancāne- Viļuma, muzeja “Kalnaziedi” vadītāja Dzintra Cepure, Baiba Lapiņa, SIA “Archeo” un daudzi citi.
Atbalstīja: Aizkraukles novada dome, Skrīveru novada dome, Jaunjelgavas novada dome, laikraksts “Staburags”, Aizkraukles luterāņu draudze

              

2016
Visu baznīcas telpu sienu un griestu apmetuma remonts un krāsošana
Izpildītāji: Juris un Jānis Cinīši, drūpošo daļu noņemšana Kristiāns Bruks ar brigādi
Projektu atbalstīja Aizkraukles novada dome un draudzes ziedotāji

   

2016.
Jauna baznīcas krusta izgatavošana – uzstādīšana. Torņa jumta remonts, krāsoša, jaunu lūku izveide
Izpildītājs: SIA “Alpi Pro” meistars alpīnists-jumiķis Agnis Zariņš
Finansētāja: Valsts kultūras pieminekļu aizardzības inspekcija
Atbalsts: draudzes ziedotāji.

         

2017
Dakstiņu jumts Aizkraukles un Skrīveru novadu senākās gotikas stila būves aizsardzībai un ainavas kvalitātei
ELFLA LEADER projekts Nr.16-04-AL08-A019.2202-000001
Būvuzņēmējs: SIA “ALPI JUMTI”, meistars Ilmārs Krampe
Būvuzraugs: Juris Maļinovskis
Atbilstītāji: Aizkraukles dome, draudzes ziedotāji un nomnieki

Aizkraukles dievnams sakrālā mantojuma projektu izsludināšanāSakrālā mantojuma saglabāšanas programma

2017.gadā realizētais Lauku atbalsta dienesta projekts ELFLA LEADER Nr.16-04-AL08-A019.2202-000001 Dakstiņu jumts Aizkraukles un Skrīveru novadu senākās gotikas stila būves aizsardzībai un ainavas kvalitātei ir sasniedzis savu augsti nosprausto mērķi būves aizsardzība un kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošana. Pateicība Dievam un talantīgajiem jumiķiem no SIA “ALPI JUMTI”.

 

          

2017
Apkures sistēmas rekonstrukcija – cietā kurināmā kamīns – centrālapkures katls
Būvuzņēmējs: SIA “SandraZīle”, meistars Krišjānis Zīle, Raitis Zīle
Finansējums: draudzes ziedotāji un nomnieki

  

2018-2019

Ērģeļu ierīkošana

Aizkraukles baznīcā pēc 70 gadiem ieskandinātas ērģeles. Latvijas valsts 100gades svētkos pirmo reizi pēc 70 gadiem ieskandinātās ērģeles. Ērģēlnieks un Jāzepa Mediņa mūzikas akadēmijas apbsolvents Raitis Kveska pēc dievkalpojuma sniedza arī koncertu, atklādams svētku klausītājiem instrumenta daudzveidību. Saskaņā ar noslēgto ērģeļbūves līgumu, SIA “Ugāles ērģeļbūves darbnīca” demontējusi un uzstādījusi Aizkraukles baznīcā no Kungsholmas baptistu draudzes Stokholmā ērģeles, kuru apjoms atbilst baznīcas vajadzībām un prospekta parametriem: 4200 x 2100 mm, Manual C-a”’ Pedal C-f ‘. Turpmāk dievklapojumus pavadīs ērģeles! Aicinām katra mēneša 1.un 3.svētdienā plkst 14-00.

Finansējums: AS VIRŠI-A ziedojums, Aizkraukles novada domes atbalsts, draudzes locekļu un citu privātpersonu ziedojumi un atbalsts.

       Image result for Skriveri logo

Cilvēkam ir dvēsele, dievnamam – ērģeles, bet gars viens – Svētais gars!

2018

Aizkraukles pilskalna infrastruktūras sakārtošana. Draudze veikusi  Aizkraukles pilskalna stāvo nogāžu un plakankalņu zāles trimmerēšanu un novākšanu 100% apmērā. 2018.gada oktobrī Skrīveru novada dome saskaņā ar 2018.gada 27.jūnija sadarbības līgumu Nr.3.35.2/173 veikusi pilskalna kāpņu renovācija darbus. Darbu izpildītājs: Agris Bāliņš. Zemkopības institūta iedzīvotāju ērtībai aiz “Zemkopības insitūts 7” ēkas Skrīveru dome iekrātojusi bērnu rotaļu laukumu. Tā apsImage result for Skriveri logoaimniekošanu veic dome.

 

 

2018

2018.gada oktobrī SIA “Arhitektorniskās izpētes grupa” (AIG) veikusi baznīcas fasādes krāsojuma izpētes darbus – fasādes pamattonis – gaišs okers. Izpēte ir pamats valsts finansējuma lūgšanai NKMP uz Kultūras pieminkļu glābšanas programmu 2019.gadā.

Image result for Arhitektoniskās izpētes grupa logo

2019

Veikta baznīcas visu telpu grīdu flīzēšanas darbi. Flīzes akmens masa dzeltenā dolomīta imitācija 600×600 Paradyz. Būvdarbu izpildītājs Jānis Cinīts. Daļējs finansiāls atbalsts Aizkraukles novada dome un arī Skrīveru novada dome, bet lauvas tiesu no izdevumiem tiek segta no draudzes līdzekļiem – tātad Jūsu ziedojumiem un nomas/īres maksām. Lai Dievs svētī katru, kas veic šo kopīgo darbu.Attēlu rezultāti vaicājumam “tormans”

2019

Kultūras pieminekļa Aizkraukles baznīcas torņa sienu glābšana

Veikti baznīcas torņa ārsienu glābšanas darbi, saskaņā ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes tehniskajiem noteikumim -restaurācija ar kaļķa apmetumu un kaļķa krāsu (okers). Valsts finansējums kultūras pieminekļa glābšanai.

Saistīts attēls