Retrospekcija

2023.gada 1.3.advente,
Ziemassvētku dievkalpojums
un Zvaigznes dienas dievkalpojums

 09.09.2023. – Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi Aizkraukles novada Kultūras pieminekļu kompleksā Tēma pieminekļu aizsardzība Aizkraukles novadā simtgades šķērsgriezumā. Pasākuma runātāji: NKMP Zemgales reģiona galvenā inspektore Elvīra Mantrova, LELB Aizkraukles draudzes mācītājs Aleksandrs Ivanovs (pētījums par draudzes 17.un 19.gs. mācītājiem (Manselis un Savarijs) draudzes priekšnieks Jānis Lapiņš (prezentācija – Aizkraukles novada kultūras pieminekļi un to aizsardzība). BDR “Daugavas ABI krasti” kapteinis un vēstures zinātājs Jānis Zariņs (prezentācija ar senlejas kultūras pieminekļu apskati laukā pa Daugavas straumi ar Balto Kazu). Draudze pateicas dalībniekiem un Jānim par ieguldījumu 2023.gada Eiropas mantojuma dienu norisei Aizkraukles novadā.

 

***

31.07.2023. Aizkraukles pilskalna (Augstie kalni) valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr.127 un tā ainavu teritorijas kopšanas darbu pabeigšana. Darbus paveica Adriāns Mitrovskis, Agnis Mitrovskis, Markus Jātnieks, Alberts Krauklis, Toms Atslens un Jānis Lapiņš.

***

Lielā Piektdiena 07.04.2023. 12:00-14:00 KRUSTA CEĻŠ pārgājiens pa maršrutu Skrīveru Babtistu draudzes dievnams (Daugavas 134B)-Daugavas iela- J.Purapuķes (Institūta) iela – Aizkraukles pilskalns, Aizkraukles senbaznīca- Aizkraukles luterāņu baznīca – svētbrīdis.
Lieldienu svētdiena 09.04.2023. 17:00 LIELDIENU DIEVKALPOJUMS

***

Ziemassvētku dievkalpojums 2022.gada 24.decembrī plkst.19:00

 

***

1.advente 27.novembris 16-00- 3 ērģelnieki Simona Sunepa,
Linda Rozentāle-Auziņa
un Raitis Kveska
Aplausi, aplausi, aplausi!

***

 

Svecīšu vakari Aizkraukles novada kapsētās Svecīšu vakari 8. oktobrī pulksten 18 – Aizkraukles pagasta kapsētā 22. oktobrī pulksten 17 – Jaunajos kapos, pulksten 18 – Saules un Vecajos kapos.

***

18.09.2022. Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākums, Skrīveru Kultūras centra vokālā ansambļa Ferrovia jubilejas koncerts.

***

15.09.2022. Pabeigta Augsto kalnu – Aizkraukles pilskalna, kutlūras piemineklis Nr.127 trimmerēšana, pļaušana un zāles novākšana. Tāpat minētie pasākumi veikti citās BDUZ platībās, ko par kurām draudze uzņēmusies saistības pret LAD, t.sk. Badakalns. Darbu izpilde J.Lapiņš, A.Krauklis, Viesturs, Andris.

***

04.04.2022 -06.04.2022 Lieldienu dievkalpojums. 4.aprīlī Lielajā Piektdienā draudze 10 cilvēku sastāvā izgāja Krusta ceļu no Skrīveru Baptistu baznīcas pa Daugavas ielu, J.Purapuķes, cauri Zemkopības  institūta ciemam, pāri Pilskalnam uz Aizkraukles luterāņu baznīcu. Ceļš ar Svēto Rakstu lasījumiem 14 pieturās savieno visus Skrīveru dievnamus – baptistu, katoļu, 13.gs. Aizkraukles senbaznīcu, kas ir viena no 5 pirmajām Latvijā, un Aizkraukles luterāņu baznīcu.
***

14.09.2021. Pabeigta Augsto kalnu – Aizkraukles pilskalna, kutlūras piemineklis Nr.127 trimmerēšana, pļaušana un zāles novākšana. Tāpat minētie pasākumi veikti citās BDUZ platībās, ko par kurām draudze uzņēmusies saistības pret LAD, t.sk. Badakalns. Darbu izpilde J.Lapiņš, A.Krauklis.

***
23.maijā Vasarassvētku dievkalpojums. Draudzes lūgsna: Kungs, stiprini mūsu ģimenes Svētā Gara spēkā!

***

4.aprīlī Lieldienu dievkalpojums. 2.aprīlī Lielajā Piektdienā draudze 12 cilvēku sastāvā izgāja Krusta ceļu no Skrīveru Baptistu baznīcas pa Daugavas ielu, J.Purapuķes, cauri Zemkopības  institūta ciemam, pāri Pilskalnam uz Aizkraukles luterāņu baznīcu. Ceļš ar Svēto Rakstu lasījumiem 14 pieturās savieno visus Skrīveru dievnamus – baptistu, katoļu, Senbaznīcu, kas ir viena no 5 pirmajām Latvijā, un Aizkraukles luterāņu baznīcu.

***

1. M.Kalnins. Aizkraukles pilskalns un senpilseta 2019

Latvijas Arheologu biedrība, atzīmējot 100. dzimšanas gadu vienam no latviešu izcilākajiem arheologiem – Vladislavam Urtānam, par 2021. gada arheoloģisko pieminekli ir izraudzījusies draudzes uzturēto Aizkraukles pilskalnu un senpilsētu, valsts nozīmes kultūras piemineklis Nr.127.

***

ar 2020.gada 1.decembri kalpošanu Aizkraukles luterāņu baznīcā uzsācis mācītājs Aleksandrs Ivanovs, ordinēts 14.08.2008., kalpo Saukas, Zalves, Gricgales Aizkraukles un Jumpravas evaņģēliski luteriskajās draudzēs.

***

In Memoriam. 9.decembrī mūžībā devies ilggadējs draudzes loceklis, draudzes priekšnieks no 2004-2007.gadam Jānis Friliņš. Izvadīšana 16.dec’20

Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc Tā Kunga pagalmiem.

***

In Memoriam. 08.decembra rītā mūžībā devies draudzē iemīļots mācītājs Valdis Baltruks, kas kalpoja Aizkraukles dradzē no 2000.gada. Mācītājs un cietuma kapelāns, kas nepagāja garām, bet pacēla pat viszemāk kritušo… Lai Dievs ietin Tevi savā siltajā mīlestības apmetnī!

Izvadīšana 16.dec’20

***

10.okt’20 Svecīšu vakars Aizkraukles pagasta kapos 18:00 24.okt’20 Svecīšu vakars Skrīveru Jaunajos kapos 17:00 24.okt’20 Svecīšu vakars Skrīveru Vecajos un Saules kapos 18:00. Pateicība Skrīveru domei par nodrošināto apskaņošanu, mūziku un arī kanceles remontu Saules kapos.

***

4.okt’20 Pļaujas svētku dievkalpojums. Draudze savākusi arī pašu sarūpetos rudens velšu ziedojumus (ievārījumus, medu, sēnes, ķirbjus, pupas, kartupeļus u.c. ) ziemai, kurus mācītājs Valdis nogādāja ar busiņu uz Rīgas Jēzus draudzes pansionātu. Īpaša pateicība Zaigai, Evitai, Rasmai, Līgai un Arvīdam.

***

30.08.2020. Pabeigta Augsto kalnu – Aizkraukles pilskalna, kutlūras piemineklis Nr.127 trimmerēšana, pļaušana un zāles novākšana. Tāpat minētie pasākumi veikti citās BDUZ platībās, ko par kurām draudze uzņēmusies saistības pret LAD, t.sk. Badakalns. Darbu izpilde J.Lapiņš, A.Krauklis, A.Lejiņš, E.Smilškalne, A.Rudaka, E.Lapiņa.

***

Kapusvētki Skrīveru Jaunajos kapos Kapusvētki Skrīveru Vecajos un Saules kapos 2020.gada 11.augustā, 12:00 Kapusvētki Aizkraukles pagasta kapsētā
***

In Memoriam. Mūžībā devusies ilggadēja draudzes māsa Kristū Guna Krieviņa. Izvadīšana šī gada 22.jūnijā no Skrīveru kapličas. Mūsu vienīgā cerība ir Kristība, Dieva darbs, caur kuru mēs paliekam “Kristū” un tiekam savienoti ar augšāmcelšanos.

 

***

Svētdien kristieši svinēja Vasarsvētkus

31.maijā Svētā Gara svētki – Vasarsvētki Mēs esam vienā Garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis – vai jūdi, vai grieķi, vai vergi, vai brīvie, – un ar vienu Garu mēs visi esam dzirdināti. (1Kor 12:13)

***

Covid-19 padēmijas dēļ un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību, Lieldienu dievkalpojumi un dievkalpojumi līdz 12.maijam atcelti.

***

sermonLielā lūdzamā diena dievkalpojums
Aizkraukles baznīcā 26.februārī 2020

 

***

2020.gada 19.janvārī Dievkalpojums un 30 gadu ordinācijas jubileja mūsu mācītājam un arī cietumu kapelānam Valdim Baltrukam. Starp Jumpravas, Kokneses un Aizkraukles luterāņu draudžu sveicējiem un viesiem pasākumu krāšņoja LELB Daugavpils diecēzes bīskaps Ainārs Alpe, Romas katoļu baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins, Aizkraukles novada domes vadītājs Leons Līdums, Aizkraukles novada kultūras nama direktore Anta Teivāne.

Sveicam mūsu mācītāju Valdi Dievam par godu kalpoto gadu jubilejā. Pateicamies par mācītāja bezbailību, askētismu un spēju uzrunāt pat vispagrimušāko grēcinieku! Tas ir Dieva dots talants un vēlam Dieva svētītus un ražīgus turpmākos kalpošanas gadus!

Viņš (Jēzus) tam saka:”Gani Manas avis” Jņ.21:16

***

Image result for baumaņu artūrs zemnieks dziedošās ģimenes"

24.decembris Ziemassvētku dievkalpojums, muzicēja Baumaņu un Zemnieku dziedošās ģemenes. Dievkalpojums ar klusuma brīdi par godu mūžībā aizsauktajam Imantam Baumanim – pazīstamam kultūras darbiniekam un ikgadējam Ziemassvētku dievkalpojumu mūziķim Aizkraukles baznīcā. Draudze izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 31.decembris – Vecgada dievkalpojums,  5.janvāris – Zvaigznes atspīdēšanas dienai veltīts dievkalpojums.***

15.decembris – 3.adventes dievkalpojums un Mārtiņa Baltās baznīcas Jaunjelgavas evaņģēļiski luteriskās draudzes vokālā ansambļa koncerts un draudžu agape. 1.decembris 2019 – 1.adventes dienkalpojums un Aizkraukles kultūras centra vīru kora “Staburags” koncerts. Draudze pateicas vīru korim.***

Svecīšu vakars Aizkraukles pagasta kapsētā 12.oktobrī plkst. 18:00, Skrīveru novada kapsētās 26. oktobrī  – Jaunajos kapos – pulksten 17, Vecajos un Saules kapos – pulksten 18.***

Pļaujas svētki 2019.gada 6.oktobris dievkalpojums 15-00. Pateicība par Ziedojumiem Jūsu dārzeņu veltēm Rīgas Jēzusbaznīcas pansionāta iedzīvotājiem.***

In Memoriam. 20.09.2019. no Aizkraukles luterāņu baznīcas mācītājs Guntis Kalme pēdējā gaitā izvadīja talantīgo Latvijas Avīzes žurnālisti Daci Kokareviču (22.12.1957.-13.09.2019.) – Latvijas Satversmes tēva jurista Kārļa Dišlera mazmeitu, kas tika apbedīta Skrīveru Jaunajos kapos. Lai atvērtas debesis Dacei!***

Aizkraukles pilskalna ainava 2019.gada 15.septembrī pabeigti Aizkraukles pilskalna un blakus esošo BDUZ pļavu ikgadējās trimmerēšana/ pļaušana (~3,5ha, t.sk. 2ha 45 grādu slīpumā) un novākšana. Pasākuma mērķis ainavas glābšana no aizaugšanas ar krūmiem un bioloģiski daudzveidīgo platību aizsardzība.***

Ekumēniskie kapusvētki Skrīveros 27.07.2019. 11-00 Jaunajos kapos,  12-30 Vecajos un Sauleskapos. Aizkrauklē 10.08.2019. 12:00 Pagasta kapos, 17.08.2019. 14:00 Kaplavas kapos. Kapusvētkus vada luterāņu mācītājs Valdis Baltruks, katoļu prāvests Māris.

***

15.07.2019. Aizkraukles baznīcas un Aizkraukles pilskalna tūrisma infrastruktūra tiek postīta. Diemžēl vandālisms atkārtojas, tiek gāzti stendi, iznīcināti stendi ar vēturisk0 informāciju par apskates vietu. Pilskalnā divreiz uzlauztā draudzes ziedojumu kastīte vairs netiks atjaunota, kā arī vēl tiek meklēti risinājumi 4x3m lielā lūgšanu stenda atjaunošanai pie baznīcas jau 3reiz šajā gadā (skat. rakstu laikrakstā Staburags “Vandaļu posta darbi pie baznīcas”). Šādi postījumi jo īpaši ir zemiski to sabiedriskā labuma dēļ. Aicinu nepostīt, bet aculieciniekus ziņot draudzei vai Aizkraukles policijai. Draudzes priekšnieks J.Lapiņš tālr:26593956

***

27.04.2019. Lielā Talka Aizkraukles luterāņu baznīcas apkārtnē. Paldies draudzei. Ir tīrs un glīts pagalms. Zemkopības institūta parka apkārtne vēl jākopj. Īpašs paldies Albertam Krauklim un Silvijai Selepai par Gardo zupu.  Tā arī A.Upīša vidusskolas skolēniem un Jānim Akmenim par darbu Ašķeres takas sakopšanā. Lai Skrīveri top skaistāki!***

Lieldienu svētki: 14.04.2019. Pūpolsvētdienas dievkalpojums, 19.04.2019. Krusta ceļš un Lielās Piektdienas dievkalpojums – acapella, 21.04.2019. Lieldienu dievkalojums.***

 

Related image24.12.2018. 17:00 Ziemessvētku dievkalpojums un Zemnieku un Baumaņu ģimeņu
koncerts Ziemassvētkos. 16.12.2018. 14:00 3.adventes dievkalpojums un Aizkraukles kultūras centra vīru kora STABURAGS koncerts

18.11.2018. 14:00 Latvijas 100.gades dievkalpjums ar Raita Kveskas jauno ērģeļu ieskandinājumuLatvijas valsts 100gades svētkos pirmo reizi pēc 70 gadiem ieskandinātās ērģeles. Ērģēlnieks un Jāzepa Mediņa mūzikas akadēmijas apbsolvents Raitis Kveska pēc dievkalpojuma sniedza arī koncertu, atklādams svētku klausītājiem instrumenta daudzveidību. Turpmāk dievklapojumus pavadīs ērģeles! Aicinām katra mēneša 1.un 3.svētdienā plkst 14-00.***

Reformācijas dienai veltīts dievkalpojumsAttēlu rezultāti vaicājumam “Reformācijas diena” 4.11.2018. plkst. 14:00Kā ierasts 13:30 no Skrīveru autoostas kursēs mācītāja Valda busīņš uz un no baznīcas Reformācijas centrā Kristus un Evaņģēlijs (skat.LELB.lv)

***

Svecīšu vakars AIZKRAUKLES PAGASTA KAPSĒTĀ 13.oktobrī plkst. 18:00 SKRĪVERU NOVADA KAPSĒTĀS 27. oktobrī  – Jaunajos kapos – pulksten 17, Vecajos un Saules kapos – pulksten 18.

***

Pļaujas svētki 07.okt’18  Pļaujas svētku dievkalpojums un Kokneses jauktā senjoru kora “ALAINE” garīgās mūzikas koncertsMana tauta mitīs miera pļavās, drošās mājvietās.(Jes 32:18) Draudze pateicas par dvēslisko dziedājumu!